تقویم آموزشی

دوره‌های تخصصی آزمایشات غیرمخرب (NDT)

آزمایش چشمی (VT)

آزمایش مایعات نافذ (PT)

آزمایش ذرات مغناطیسی (MT)

آزمایش فراصوتی (UT)

آزمایش پرتونگاری صنعتی و تفسیر فیلم رادیوگرافی (RT & RTI)

آزمایش جریان‌های گردابی (ET)

دوره‌های تخصصی بازرسی فنی

بازرسی جوش بر اساس AWS-QC 1

بازرسی رنگ و پوشش مطابق با NACE-CIP

بازرسی عایق سطح ۲ مطابق با ICorr LEVEL 2

بازرسی  حین ساخت مخازن ذخیره بر اساس استاندارد API 650

بازرسی حین سرویس مخازن ذخیره  بر اساس استاندارد API 653

بازرسی  خطوط لوله انتقال بر اساس استاندارد API 1104

بازرسی حین سرویس مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد API 510

بازرسی  حین سرویس خطوط لوله انتقال بر اساس استاندارد API 570

بازرسی حین ساخت مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME SEC. VIII

بازرسی سازه‌های فولادی بر اساس استاندارد AWS D1.1

بازرسی سازه‌های آلومینیومی بر اساس استاندارد AWS D1.2

بازرسی بر مبنای ریسک مطابق با API 580 & 581

بازرسی بویلرها و هیترها بر اساس استاندارد API 573

تمدید گواهینامه‌