• تهران، میدان ولیعصر (عج)، مرکز تجارت ایرانیان، طبقه 8، واحد 17

ابراهیم حشمت‌دهکردی

(نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سامان مواد ایمن)

 

 

آخرین درجه تحصیلی: دکتری متالورژی گرایش خوردگی فلزات از دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه

زمینه‌های تخصصی: مهندسی و علم مواد، مهندسی جوشکاری، خوردگی فلزات، بازرسی فنی و آزمایشات مخرب و غیرمخرب، انتخاب مواد مهندسی

سایر سمت‌ها:

 • نایب رئیسانجمن جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب ایران
 • رئیس انجمن خوردگی ایران
 • دبیر مصوب تایید استانداردهای ملی موسسه استاندارد و تحقیقات ملی در زمینه جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب (کمیته فلز شناسی)

گزیده سوابق شغلی:

 • مدرس تایید شده شرکت کوانتوم انگلستان در زمینه NDT در ایران (۱۳۷۳ – ۱۳۸۳)
 • کارشناس سطح III آزمایش‌های غیرمخرب طبق استانداردهای ISO و ASNT به ترتیب از سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ تاکنون
 • عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران (۱۳۶۱ – ۱۳۹۰)
 • یک سال فعالیت در مراکز اتمی آرژانتین در زمینه‌های تکنولوژی هسته‌ای، تردی هیدروژنی، ریخته‌گری و آهنگری تجهیزات نیروگاهی (۱۳۶۷ – ۱۳۶۸)
 • مدرس اسبق زمینه‌های خوردگی فلزات، جوشکاری، آزمایش‌های غیرمخرب و ریخته‌گری در دانشگاه‌های صنعت نفت، صنعتی اصفهان- دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشگاه مالک اشتر و دانشگاه علمی کاربردی علامه شهرکرد

ترجمه و تالیفات:

 • خوردگی قطعات جوشکاری شده
 • آزمون‌های غیرمخرب (روش فراصوتی)
 • پرتونگاری صنعتی (فنون تصویرسازی)
 • اصول آزمون ذرات مغناطیسی
 • روش‌های پیشرفته جوشکاری

اختراعات:

 • فرایند اتصال مناسب آلیاژهای پایه زیرکونیوم به فولاد زنگ نزن ۳۲۱ به شماره ثبت ۸۳۴۷۱