• تهران، میدان ولیعصر (عج)، مرکز تجارت ایرانیان، طبقه 8، واحد 17
  • ارائه مشاوره در زمینه‌ خدمات مهندسی و بازرسی‌های فنی
  • ارائه مشاوره و خدمات در زمینه بازرسی‌های غیرمخرب پیشرفته
  • ارائه مشاوره و خدمات در زمینه کنترل پروژه صنعتی و مدیریت پیمان
  • طراحی، ساخت و نصب سیستم‌های بازرسی‌های غیرمخرب اتوماتیک جهت خطوط تولید کارخانجات صنعتی