• تهران، میدان ولیعصر (عج)، مرکز تجارت ایرانیان، طبقه 8، واحد 17
  • آزمایش فراصوتی (Ultrasonic Inspection)
  • آزمایش پرتونگاری و تفسیر فیلم‌های پرتونگاری (Radiographic Inspection)
  • آزمایش جریان گردابی (Eddy Current Inspection)
  • بازرسی چشمی (Visual Inspection)
  • آزمایش ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Inspection)
  • آزمایش مایعات نافذ (Liquid Penetrant Inspection)
  • بازرسی کنترل نشتی (Leak Testing)
  • ضخامت سنجی (Thickness Measurement)